PTTK "Rok przyrody"

Przyroda uczy najpiękniej

Konferencje

 

Ogólnopolska sesja
„Metodyka oprowadzania wycieczek szkolnych
i osób niepełnosprawnych po obszarach chronionych”


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w ramach realizacji projektu „Przyroda uczy najpiękniej” – edycja 2009, zorganizowała w dniach 05-07 maja 2009 roku w Stanicy Wodnej PTTK Krutyń k/Piecek ogólnopolską sesję „Metodyka oprowadzania wycieczek szkolnych i osób niepełnosprawnych po obszarach chronionych”.
Do uczestnictwa w sesji zapraszono:
- nauczycieli - przewodników, kierowników i organizatorów wycieczek szkolnych,
- przewodników turystycznych i pilotów,
- potencjalnych twórców produktu turystycznego w dziedzinie turystyki szkolnej i osób niepełnosprawnych po parkach narodowych, parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody,
- przedstawicieli uczelni prowadzących kierunek: turystyka, ochrona środowiska, krajoznawstwo, gospodarka przestrzenna,
- przedstawicieli warsztatów terapii zajęciowej oraz stowarzyszeń współpracujących z ON.

W programie było:
– sesja referatowa w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Spychowo:
- Rola nauczyciela-przewodnika w turystyce szkolnej organizowanej w oparciu o obszary chronione (parki narodowe, krajobrazowe),
- Wykorzystanie obszarów chronionych dla potrzeb turystyki osób niepełnosprawnych,

- warsztaty terenowe w grupach (piesza, rowerowa, kajakowa) – przyroda Mazurskiego Parku Krajobrazowego:
- ścieżki edukacji ekologicznej (trasa piesza i rowerowa),
- szlak kajakowy Krutyni, jako ciekawy produkt turystyczny dla ON i wycieczek szkolnych (grupa na łodziach „pychówkach”, grupa kajakowa).

praca w zespołach – wspólne opracowanie założeń do poradnika „Metodyka oprowadzania wycieczek po terenach chronionych”, który będzie wydany po konferencji, jako trwały efekt wspólnej pracy.

 

»» galeria zdjęć